Quy định về lệ phí cấp mới hộ chiếu từ 2017

Ngày đăng: 12/12/2016

Mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao ban hành kèm theo Thông tư số 264/2016/TT-BTC.

Quy định về lệ phí cấp mới hộ chiếu từ năm 2017

Thông tư số 264/2016/TT-BTC

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 264/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2017.

Tham khảo chi tiết thông tư: Thông tư số 264/2016/TT-BTC

Thông tư này thay thế Thông tư số 236/2009/TT-BTC ngày 15/12/2009 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài…

Theo đó, tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài được Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cung cấp dịch vụ công hoặc phục vụ các công việc quản lý nhà nước thì phải nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao theo quy định tại thông tư.

Quy định về lệ phí cấp mới hộ chiếu từ 1/2017

Mức thu phí trong lĩnh vực đối ngoại ban hành kèm theo Thông tư số 264/2016/TT-BTC quy định chi tiết tại Phụ lục 1 của thông tư này. Cụ thể:

 • Lệ phí cấp mới hộ chiếu là 70 USD/quyển.
 • Gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ là 30 USD/ quyển.
 • Cấp lại hộ chiếu do để hỏng hoặc mất là 150 USD/quyển.
 • Giấy thông hành cấp mới là 20 USD/quyển, giấy thông hành cấp lại do để hỏng hoặc mất là 40 USD/quyển.


Đối với mức thu phí thị thực các loại được quy định chi tiết tại Phụ lục 2 của Thông tư này. Cụ thể:Thông tư cũng quy định mức lệ phí nhập quốc tịch là 250 USD/người. Trở lại quốc tịch là 200 USD/người. Thôi quốc tịch là 200 USD/người…

 • Loại thị thực có giá trị nhập xuất cảnh 1 lần thu phí 25 USD/chiếc.
 • Loại có giá trị nhập xuất cảnh nhiều lần có giá trị đến 3 tháng thu phí 50 USD/chiếc.
 • Loại có giá trị trên 3 tháng đến 6 tháng thu phí là 95 USD/chiếc.
 • Loại có giá trị trên 6 tháng đến 1 năm thu phí 135 USD/chiếc.

Tuyển sinh du học nhật bản kỳ tháng 7/2017

Các trường hợp được miễn thu phí, lệ phí

Các trường hợp được miễn thu phí, lệ phí gồm:

 • Người nước ngoài là khách mời (kể cả vợ hoặc chồng, bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ hoặc chồng và các con cùng đi theo khách mời) của Đảng, Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ; hoặc do lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mời với tư cách cá nhân.
 • Viên chức, nhân viên hành chính kỹ thuật của Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, và cơ quan đại diện của các tổ chức quốc tế tại Việt Nam và thành viên gia đình hộ (vợ, chồng, cha, mẹ đẻ, cha, mẹ vợ, chồng con chưa thành viên) theo nguyên tắc có đi có lại; người có công với cách mạng, đất nước; có nhiều thành tích trong công tác cộng đồng, đóng góp thiết thực, hiệu quả cho công tác của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
 • Người nước ngoài mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông hoặc giấy tờ đi lại thay hộ chiếu do nước ngoài cấp được miễn phí thị thực theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, theo quy định pháp luật Việt Nam hoặc theo nguyên tắc có đi có lại.

Lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao được tính bằng đồng đô la Mỹ (USD) theo Biểu mức thu phí và lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao ban hành kèm theo Thông tư. Trường hợp thu phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao bằng đồng tiền nước sở tại thì việc quy đổi từ đồng USD sang đồng tiền nước sở tại được căn cứ vào tỷ giá bán ra của đồng USD do ngân hàng nơi cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài mở tài khoản công bố.

Trường hợp tại một nước hoặc vùng lãnh thổ có từ hai cơ quan đại diện Việt Nam trở lên được phép thu phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao, thì Thủ trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam có thẩm quyền cao nhất căn cứ tỷ giá bán ra của ngân hàng sở tại quyết định mức thu thống nhất cho các cơ quan đại diện Việt Nam còn lại.

Đăng ký tư vấn ngay để nhận ưu đãi!

Hỗ trợ trực tuyến
image
Ms.Thông
Hotline tư vấn: 0963.225.662
FANPAGE